Rausjøveien bru stenger for en natt søndag 15. oktober

Nordre Follo kommune stenger Rausjøveien bru for å montere en ny midlertidig bru 15. oktober kl. 23.00 - 16. oktober kl. 06.00.
Rausjøveien bru markert på kart

Rausjøveien bru har behov for rehabilitering. Vi har begynt å utrede behovene knyttet til en ny bru.

For å sikre at det er trygt å ferdes over broen kommer vi i mellomtiden til å montere en midlertidig bru over den eksisterende. Vi må stenge veien mens arbeidene med å få på plass den midlertidige bruen pågår.  

Veien vil bli stengt for all trafikk ved Rausjøveien 2 og frem til Damfaret søndag 15. oktober kl. 23.00 - mandag 16. oktober kl. 06.00.

I denne perioden vil det ikke være mulig å passere broen.  

Vi har vært i kontakt med nødetatene som har beredskap tilgjengelig i tilfelle behov for utrykning.

Etterarbeider

Det vil være behov for asfaltering og noe mindre arbeider i ettertid. Veien vil holdes åpen, men arbeidene kan skape begrenset fremkommelighet og støy.  

Vi beklager ulempene dette medfører.

Har du spørsmål?

Elin Mattson
Prosjektleder
Nordre Follo kommune, vei og park 
Telefon: 41 31 27 69
E-post: elinrebecka.mattson@nordrefollo.kommune.no  

Lennart Carlund
Anleggsleder       
Herstad Entreprenør AS             
Telefon: 97 48 33 37       
E-post: lennart@herstadas.no                                                                             

 

Sist endret: 11.10.2023