Nordre Follo er nominert til bosettings- og integreringspris

Trekkes fram som en kommune som har utmerket seg i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger.
veileder og flyktning i samtale

Nordre Follo kommune er én av totalt seks kommuner som er nominert til Bosettings- og integreringsprisen, som deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

De andre kommunene som er nominert er Harstad, Molde, Kristiansand, Tønsberg og Ullensvang.

Les om prisen, se film og gi din stemme!

Godt samarbeid med frivillige og innbyggere 

Kommunalsjef for kultur og inkludering, Anne Melsom, er stolt av det gode arbeidet som gjøres i kommunen.

- Vi har engasjerte og dyktige ansatte som ikke er redd for å tenke nytt. De klarer å se hver enkelt person og hjelpe dem på forskjellige måter, avhengig av hva de trenger. Det gode samarbeidet med frivillige, innbyggere og ansatte forskjellige steder i kommunen er avgjørende for å lykkes, sier Melsom.

Det kommer flyktninger fra mange land til Nordre Follo. I 2022 var det 164 flyktninger som deltok i introduksjonsprogrammet, og åtte av ti er allerede ute i jobb eller startet med utdanning.

Tidlig innsats og ekstra tilbud

Melsom trekker frem flere årsaker til at arbeidet med integrering går godt i Nordre Follo.

Tidlig kartlegging

Kvalifiseringsarbeidet starter veldig tidlig med å kartlegge flyktningenes kompetanse, interesser, behov og karriereønsker.

Noen flyktninger har kompetanse som arbeidslivet trenger og kan raskt gå ut i jobb. Andre trenger opplæring og utdanning.

Eget tilbud for ungdom i alderen 16 til 18 år

En gruppe ungdom fra Ukraina hadde gjennomført videregående skole i hjemlandet og hadde ikke rett til verken norskopplæring, introduksjonsprogram eller høyere utdanning i Norge.

Sammen med nabokommuner og Viken fikk vi opprettet et eget skoletilbud til disse med norsk- og engelskundervisning. Her ble de også del av et skolemiljø blant andre jevnaldrende.

Språkopplæring og sosial møteplass for eldre 

Tilbud til eldre flyktninger på seniorsenteret på Toppenhaug, der en av de ukrainske flyktningene har blitt ansatt for å lære de eldste norsk og norske seniorer bidrar som frivillig lærere. Dette gir både kunnskap og nettverk og en sosial møteplass.

Bosettings- og integreringsprisen skal deles ut på IMDis årskonferanse den 30. oktober 2023 i Oslo.

Les om prisen, se film og gi din stemme! 

Sist endret: 03.10.2023