Møte i kommunestyret torsdag 12. oktober

Kommunens 2. tertialrapport 2023, detaljregulering for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg og endret selskapsavtale Follo Ren IKS er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.
Illustrasjonsbilde til info om kommunestyremøter

Møtet begynner klokken 18.00 og blir holdt i kommunestyresalen i gamle Oppegård rådhus.

Komplett saksliste og sakspapirer finner du i politisk møtekalender.

Du kan følge møtet hjemmefra via kommune-TV.

Sist endret: 11.10.2023