Mange engasjerte ungdommer på ungdomsrådskonferanse

18 av dem skal bli Nordre Follos nye ungdomsråd og ungdommens talerør for de neste to årene.

Denne uka samlet 48 engasjerte ungdommer seg i kommunestyresalen. Av dem skal 18 bli Nordre Follos nye ungdomsråd og ungdommens talerør for de neste to årene.

Nå kan alle mellom 13 og 19 år bli medlemmer

Ungdomsrådet hadde et ønske om å endre reglement for rådet, slik at ikke bare de som allerede sitter i et elevråd eller klubbstyre har muligheten til å bli med rådet.

De mente at det fantes flere ungdommer som ikke visste om muligheten de har til å være med å påvirke og som hadde passet inn i ungdomsrådet hvis de hadde hatt muligheten. Kommunestyret lyttet til ungdomsrådet og endret reglement rett før sommerferien.

I høst har for første gang alle ungdommer mellom 13 og 19 år som bor i Nordre Follo kommune, muligheten til å bli valgt inn i ungdomsrådet.

Ungdomsrådet tok selv initiativ til konferansen

Denne uka møttes 48 ungdommer til Nordre Follos første ungdomsrådskonferanse, en idé ungdomsrådet selv hadde for å rekruttere inn nye medlemmer.

De ønsket at interesserte ungdommer skulle få bli litt kjent med hvordan ungdomsrådet jobber, før de bestemte seg for om de ville bli med.

Dette sto på agendaen:

  • Inspirasjon til engasjement
  • Retten til å si sin mening og bli hørt
    Ungdomsrådets rolle, oppgaver og forventninger til et ungdomsrådsmedlem
    Hvordan bli medlem – prosessen videre
  • Bli kjent med andre ungdommer fra kommunen
  • Workshop om ungdom og fritidsaktiviteter (fokuset var på hvordan beholde ungdom i fritidsaktivitet, hvordan tilrettelegge for at ungdom starter i ny aktivitet og hvordan tilrettelegge for at ungdom kan medvirke i fritidsaktivitet, resultatene vil bli presentert av noen av deltagerne på ALLEMED-dugnaden 6. november)

Delte erfaringer

Ida Lindtveit Røse, fylkesråd i Akershus, startet dagen med et inspirasjonsinnlegg. Hun delte egne erfaringer som elevrådsrepresentant, ungdomsrådsmedlem, kommunestyremedlem og politisk veileder for ungdomsrådet i tidligere Oppegård kommune.

Flere av dagens ungdomsrådsmedlemmer delte egne erfaringer om hvordan de har lært, utviklet seg, blitt kjent med nye mennesker, fått være med på ulike konferanser og arrangementer, opplevd mestring og det å faktisk være med å påvirke avgjørelser i kommunen.

Slik velges medlemmene

Etter konferansen ble et søknadskjema gjort tilgjengelig for dem som nå har fått kjennskap til ungdomsrådet.

En valgkomité vil gjennomgå søknadene med tanke på kriteriene i reglementet.

Komiteen består av tidligere ungdomsrådsmedlemmer, politiske veiledere som deltar i ungdomsrådsmøtene og barne- og ungdomskonsulentene som jobber tett på rådet.

Kommunestyret velger ungdomsrådets medlemmer med utgangspunkt i valgkomiteens innstilling.

Målet er et ungdomsråd med medlemmer som er motiverte og representerer et mangfold av ungdomsmiljøet i Nordre Follo.

 

Sist endret: 20.10.2023