Kunngjøring av offisielle navn for Øvre torg og Nedre torg

Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 26. september 2023 at navnet på øvre torg i Ski sentrum skal være Øvre torg, og at navnet på nedre torg i Ski sentrum skal være Nedre torg.
oversiktsfoto av øvre og nedre torg i Ski sentrum

Du kan lese saksdokumentene her.

Oversiktskart Ski sentrum.

Klage på vedtaket

Lov om stadnamn § 12 slår fast hvem som kan klage på vedtaket om de nye navnene. Det kan bare klages på skrivemåten av navnene, ikke på valget av navn. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet.  

Klagefristen er 3. november 2023.  

Klagen vil bli behandlet i henhold til lov om stadnamn § 12. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene. Ta i tilfelle kontakt med kommunen.

Du kan sende inn klagen din her.

Les mer her: Lov om stadnamn 

Lurer du på noe om dette?

Ta kontakt med saksbehandler Henriette L’Orsa Torvund på e-post: henriette.torvund@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 22.11.2023