Kommunedirektøren legger frem forslag til budsjett og økonomi- og handlingsplan

Forslaget blir offentliggjort fredag 27. oktober klokken 10.
øhp web forside

Kommunedirektør Øyvind Henriksen har laget forslag til budsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024-2027. 

Fredag 27. oktober klokken 10 blir dokumentet publisert på kommunens nettside. 

Planen skal så til politisk behandling. Det er kommunestyret som vedtar endelig budsjett og økonomi- og handlingsplan. Det gjør de i sitt møte 13. desember. 

Sist endret: 26.10.2023