Omvalg til fylkestingsvalget i Moss kommune

Velgere som er folkeregistrert som bosatt i Moss, kan forhåndsstemme på rådhuset i Ski fra 13. november til 24. november.
valgurne

I forbindelse med omvalg til fylkestingsvalget i Moss kommune, vil det være mulig å forhåndsstemme i innbyggertorget ved Nordre Follo rådhus i Ski.

Det er åpent for forhåndsstemming i perioden 13. november til og med 24. november.
Åpningstiden er 08.00 – 15.15.

Sist endret: 13.11.2023