Vis hensyn til måker og andre fugler med reir

På toppen av paviljongen i Parkaksen, midt i Ski sentrum, hekker det nå et fiskemåkepar. De må få være i fred.
Paviljongen i Parkaksen har fått hekkende måke

Foto: Nordre Follo kommune

Nå er det hekke- og yngletid. Da er ville dyr ekstra sårbare for å bli forstyrret.

I Norge har vi et lovverk som beskytter dyr fra unødig stress, lidelser og skade. Dette gjelder også for reir og hi.

Det er generelt ikke lov å skade eller ødelegge for hekkende vilt. Det er heller ikke lov å fjerne påbegynte reir i hekkesesongen.

Ungene hopper etter hvert ut

Etter hvert vil ungene til måka hoppe ut av reiret, og gå rundt på bakken. De kan ikke fly, så de vil holde seg der i tre-fire uker. 

Dette er helt normalt, så det beste vi kan gjøre for å hjelpe dem, er å la dem få være i fred og holde avstand.

Ungene blir ikke forlatt av foreldrene, og får fremdeles mat og blir passet på fra lufta. 

Om du kommer for nær, kan foreldrene bli hissige, skrike høyt eller stupe mot deg.

Dette er mest for å skremme, skriver ung.forskning.no.

Måkeunger under trapp i Parkaksen i Ski

Her er måkeungene under en trapp i Parkaksen i fjor. 

Om fiskemåker

Fiskemåke (Larus canus) er en rødliste-art. Det innebærer at arten står i fare for å forsvinne fra Norge.

I mangel på gode hekkeplasser, trekker den gjerne inn i byene og finner seg til rette på hustak og liknende.

Innsendte foto: Atle Teddy Sorlie

Sist endret: 16.05.2024