Reguleringsplan for Glynitveien 32 er vedtatt

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 6. desember 2023 detaljregulering for Glynitveien 32, Muslimsk kultursenter Ski.
Glynitveien 32 markert i kart

Hensikten med planen er å tilrettelegge eiendommen Glynitveien 32 til formål «Offentlig eller privat tjenesteyting» med underformål forsamlingslokale for religionsutøvelse, kultur, undervisning og administrasjon.

Muslimsk kultursenter Ski har i dag ikke egnede lokaler, og ønsker å oppføre et nytt bygg egnet til kulturelle formål, religionsutøvelse/moské med mer.

Saksdokumenter

Du kan se reguleringsplanen på arealplaner.no under fanen «plandokumenter».

Vedtak fra den politiske behandlingen er også tilgjengelig i politisk møtekalender.

Lurer du på noe om planen?

Du kan kontakte saksbehandler Erik Hovden på e-post erik.hovden@nordrefollo.kommune.no eller tlf. 95 08 32 68 hvis du har spørsmål om den vedtatte planen.

Sist endret: 02.01.2024