Trenger du et livssynsnøytralt seremonirom?

Fra 1. desember kan du leie kommunestyresalen til livssynsnøytrale seremonier som begravelser, konfirmasjoner og minnemarkeringer.
Seremoni i kommunestyresalen i gamle Oppgård rådhus

Du kan booke kommunestyresalen gjennom utleiekalenderen Bookup. Lokalet har plass til opptil 200 mennesker.

Hver fredag holdes av til livssynsnøytrale seremonier. Du kan selv gå inn og booke lokalet.

Lei kommunestyresalen

Du har ansvar for å rigge til og rydde lokalet, og du må sette av tid til dette.

Finn utleiepriser i Gebyrlisten 2023 (pdf). Prisene fastsettes hvert år gjennom økonomi - og handlingsplanen. 

Etter ombyggingen av kommunestyresalen i 2022/2023 ble det lagt til rette for at salen kunne brukes til livsynsåpne seremonier.

Kolbotn kapell

Kolbotn kapell kan også brukes til begravelser, uansett tros- og livssyn. Kapellet har plass til 100 mennesker og det er gratis for alle kommunens innbyggere.

Du reserverer kapellet hos gravplassmyndigheten i Nordre Follo:

E-post: kirkevergen.nordre.follo@kirken.no
Telefon 67 20 82 00

Sist endret: 01.12.2023