Starter med utdeling av matkasser

Fra 26. august starter Røde Kors, Utafor Boksen og kommunen med å dele ut mat til de som har behov for dette.
røde kors hus kolbotn og waldemarhøy

Hver uke denne høsten vil Røde Kors, Utafor Boksen og kommunen dele ut matkasser til de som har behov for dette.

Deler ut på Kolbotn og i Ski

Kolbotn

Sted: Røde Kors-huset i Holteveien 2 
Tid: Hver lørdag mellom klokken 12.00 og 13.00.
Oppstart: Første utdeling blir lørdag 26. august.

Ski

Sted: Waldemarhøy i Waldemarhøyveien 13 
Tid: Hver onsdag mellom klokken 14.00 og 15.00.
Oppstart: Første utdeling blir onsdag 30. august.

Det stilles ingen spørsmål

  • Ta med bærenett, sekk eller lignende til å bære maten i.
  • Du blir ikke spurt om hvem du er, eller hvorfor du ønsker å benytte deg av tilbudet.
  • Det er én matkasse per husholdning.

For at vi skal klare å levere ut mat til alle, registrerer vi nå de som kommer for å få en oversikt.

Maten er et tilskudd til husholdningen

Røde Kors og Utafor Boksen står for selve driften av ordningen og maten er levert av Matsentralen.

Innholdet i kassene varierer fra uke til uke. Maten er ment som et tilskudd til husholdningen, men ikke som full dekning av matbehovet.

Vi jobber med å få flere leveringspunkter etter hvert.

Behov for frivillige

Ønsker du å bidra som frivillig?

Send e-post til: oppegaard@rodekors.org med navn og telefonnummer.

Sist endret: 05.10.2023