Råd om fugleinfluensa

Det pågår et større utbrudd av fugleinfluensa blant villfugl i Norge. Sykdommen er foreløpig ikke registrert i Nordre Follo, men vi må forberede oss på at det kan dukke opp.

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler som en sjelden gang smitter over til andre dyr. Sykdommen er vurdert til å ha svært lav risiko for smitte til mennesker. På Mattilsynets temaside om fugleinfluensa er det mye relevant informasjon som oppdateres fortløpende. Temasiden inneholder blant annet svar på de vanligste spørsmålene privatpersoner har om fugleinfluensa.

Hva gjør jeg hvis jeg finner døde fugler?

Varsle Mattilsynet og Nordre Follo kommune hvis du oppdager flere døde fugler eller mistenker fugleinfluensa hos fugler eller andre dyr. Du kan melde fra til Mattilsynet via elektronisk skjema eller ved å sende e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no. Kommunen kan varsles gjennom den kommunale viltvakta, telefon 66 81 89 00.

Ved mistanke om fugleinfluensa bør du la fuglen ligge til du hører fra Mattilsynet og/eller kommunen. Dersom det ikke er mistanke om fugleinfluensa, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose før den kastes i husholdningsavfallet (ikke bioavfall). Husk engangshansker, munnbind og god håndhygiene.

Hvor kan jeg lese mer?

Råd for å forebygge smitte av fugleinfluensa til mennesker  (Folkehelseinstituttet)  
Spørsmål og svar om fugleinfluensa (Mattilsynet)  
Råd om håndtering av fuglevilt og syke rovdyr (Mattilsynet)  
Informasjon om jakt og fugleinfluensa (Miljødirektoratet)        

Kontaktinformasjon

Har du oppdaget døde eller syke fugler eller dyr, og mistenker fugleinfluensa?

Meld fra til Mattilsynet på e-post innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no, samt Nordre Follo kommune ved fallviltgruppa, telefon 66 81 89 00.

Sist endret: 01.09.2023