Pusterom for foreldre til unge med rusutfordringer

Parenthood Rus er et pusterom for foreldre til unge med rusutfordringer i Nordre Follo. I høst kan du møte andre mødre og fedre med tilsvarende eller lignende opplevelser.
parenthood rus illustrasjonsfoto

Ved å delta i gruppe kan du dele egne og lytte til andres erfaringer. Gruppeledere og fagpersoner deltar for å gi faglig påfyll og støtte.

Kurstilbud høsten 2023

Tid: 11. oktober – 29. november, kl. 18.30–20.30 (på onsdager i åtte uker)

Sted: Mork i Ski, Kirkeveien 45.

Kurstilbudene i kommunen er gratis, og du trenger ingen henvisning eller vedtak.

Hva skjer i gruppen? 

  • Gruppen har seks til åtte foreldre til unge med ulike rusutfordringer. De møtes en kveld i uka. Til sammen møtes gruppen åtte ganger. 
  • Gruppen velger selv aktuelle temaer fra en liste. Temaene er basert på samtaler med foreldre til unge med rusutfordringer. 
  • Vi inviterer erfarne fagpersoner til dialog, støtte, faglig påfyll og erfaringsdeling.
  • En viktig regel er at informasjon som deles i gruppen ikke skal deles med andre.

Temaer gruppen kan velge

Ta vare på meg!
Handler alt om rusen, eller er det også plass til meg et sted? 

Berg og dalbane – følelser i bevegelse 
Å være forelder til en ungdom som ruser seg medfører mange og sterke følelser

I kampens hete
Å stå i stormen når situasjonen eskalerer.

I møte med systemet  
Hva trenger vi fra systemet og hvor finner vi det?

Kunnskap, rus og rusmidler
Hvordan forstår vi rusadferd, rusens funksjon og hva vet vi om rusmidler?

Vi tenker og snakker om
Konkrete situasjoner som kan oppstå og måter å møte de på. 

Det lokale ungdomsmiljøet 
Hva vet vi om ungdomsmiljøet der vi bor?

Familien i krise
Vi er flere som har det vondt, hva trenger vi som familie? 

Åpen kveld
Vi snakker og deler tanker om det som opptar oss nå. 

Nei - med kjærlighet 
Å sette grenser kan være vanskelig, hvilke erfaringer har vi? 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om dette, eller ønsker du å være med i gruppen?

Ta kontakt med gruppelederne:

Kirsti Vinje, telefon 41 27 97 26, e-post kirsti.vinje@nordrefollo.kommune.no
eller
Malin Horgmo, telefon 41 37 43 71, e-post: malin.horgmo@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 18.09.2023