Kunngjøring av nye veinavn – Johannes Mikkelsens vei og Bokbindergrenda

Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok to nye veinavn i kommunen den 29. august 2023.
vedtatte veinavn

Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok den 29. august 2023 at navnet på veien som tar av fra Siggerudveien og går inn til Nordre Stunner og Sørli skal være Johannes Mikkelsens vei, og at navnet på veien inn til Pungen skal være Bokbindergrenda.

Du kan lese saksdokumentene her: Politiske møter - Møter - Utvalg for areal, klima og byggesak (29.08.2023)

Oversiktskart.

Klage på vedtaket

Lov om stadnamn § 12 slår fast hvem som kan klage på vedtaket om det nye navnet. Det kan bare klages på skrivemåten av navnet, ikke på valget av navnet. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet.

Klagefristen er 2. oktober 2023.  

Klagen vil bli behandlet i henhold til lov om stadnamn § 12. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene. Ta i tilfelle kontakt med kommunen. Du kan sende inn klagen din her.

Les mer her: Lov om stadnamn  

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette? Ta kontakt med saksbehandler Henriette L’Orsa Torvund på e-post: henriette.torvund@nordrefollo.kommune.no  

Sist endret: 05.10.2023