Utvidelse av Finstad barneskole

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Finstad skole skal utvides og prosjektet starter opp i 2023. Planen er at arbeidet skal være ferdig i 2027.

Prosjektbeskrivelse

Etter kommunestyrets vedtak 17.06.20 ble utvidelsen av Finstad barneskole stanset. Kommunestyret vedtok å bygge Ski Vest ungdomsskole, noe som kunne løse kapasitetsutfordringene for skolene i området. Se saksdokumenter nedenfor. 

Det ble bevilget 1,5 millioner kroner til å opparbeide uteområdet der tidligere Nordre Finstad barnehage sto.

Aktuelt nå

Desember 2022: I økonomi- og handlingsplanen ble det satt av midler til prosjektet, så det skal starte opp i 2023. Planlagt ferdigstillelse er i 2027.

November 2022: I økonomi- og handlingsplan som kommunestyret skal behandle i desember 2022 er det forslag om midler til å planlegge utvidelsen i 2023 og eventuell ferdigstillelse i 2027.

August 2021: Oppgraderingen av leke- og aktivitetsområder ved Finstad skole er godt i gang, og er planlagt ferdig i uke 34. 

Mai 2021: Videre løsning av kapasitetsbehovet i barne- og ungdomsskoler i Skiområdet legges frem til behandling i «Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Se nedenfor. 

Politisk behandling

Kontaktinformasjon 

Prosjektleder

Aud Val  
Telefon: 95 15 09 29

Sist endret: 20.06.2023