Svømmehall på Langhus

Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Kommunestyret vedtok 5.5.2021 at ny svømmehall på Langhus skal realiseres i kommunal regi med mål om ferdigstillelse innen utgangen av 2023. Det skal bygges et kostnadseffektivt svømmeanlegg med konkurransemål 25x21m, inndelt i åtte baner med bredde 2,5m.

Prosjektbeskrivelse

Svømmeanlegget skal være fleksibelt i bruk og legge til rette for svømmeopplæring i skolen, idrettslag og andre besøkende, samt svømmestevner.

Svømmehallen skal bygges med høye miljøambisjoner, lave klimagassutslipp og samtidig bidra positivt til stedsutviklingen samlet sett.

Foreløpig brutto kostnadsramme for det foreslåtte prosjektet settes til 200 millioner kroner. Forslag til endelig kostnadsramme legges fram til politisk beslutning etter fullført forprosjekt.

Aktuelt 

Kommunestyret vedtok 5. mai 2021 i sak 66/21 - Langhus idrettspark - Oppføring av svømmehall og flerbrukshall på Langhus, vurdering av ulike alternativer i vedtakspunkt 1. følgende:

  • Ny svømmehall på Langhus realiseres i kommunal regi med mål om ferdigstillelse innen utgangen av 2023. Det bygges et kostnadseffektivt svømmeanlegg med konkurransemål 25x21m, inndelt i åtte baner med bredde 2,5m. Konseptet forutsetter full utbetaling av spillemidler og kun ett basseng. Svømmeanlegget skal være fleksibelt i bruk og legge til rette for svømmeopplæring i skolen, idrettslag og andre besøkende, samt svømmestevner. Svømmehallen skal bygges med høye miljøambisjoner, lave klimagassutslipp og samtidig bidra positivt til stedsutviklingen samlet sett. Forprosjekt, usikkerhetsanalyse, samt plan for gjennomføring og anbudskonkurranse fremmes til politisk behandling høst/vinter 2021/2022. Foreløpig brutto kostnadsramme for det foreslåtte prosjektet settes til 200 millioner kroner fra vedtak i mai 2021. Forslag til endelig kostnadsramme legges fram til politisk beslutning etter fullført forprosjekt. Netto investeringsutgift finansieres ved opptak av lån.  

Etter vedtak om bygging av kostnadseffektiv svømmehall har administrasjonen opprettet en prosjektgruppe som jobber effektivt med ferdigstillelse av forprosjekt og anbudsunderlag til totalentreprise for bygging av det nye Langhusbadet. Prosjektet har ikke hatt et foregående skisseprosjekt lagt til grunn, denne modningsprosessen er innlemmet i forprosjektet og tar utgangspunkt i tidligere prosjekter, erfaringer fra andre anlegg, samt innspill fra brukere og andre interessenter.  

Forprosjekt, usikkerhetsanalyse, samt plan for gjennomføring fremmes til politisk behandling høst/vinter 2021/2022. Anbudskonkurranse forventes utlyst vinter 2021/2022 med ønsket oppstart byggearbeider sommeren 2022.

Politisk behandling

Les vedtaket i kommunestyret 5.5.2021.

Forprosjekt, usikkerhetsanalyse, samt plan for gjennomføring og anbudskonkurranse fremmes til politisk behandling høst/vinter 2021/2022.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder
Øyvind Holene
Telefon 41 93 63 29

Sist endret: 27.08.2021