Ny Sofiemyr skole

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Kommunen skal bygge ny barneskole på Sofiemyr. Byggearbeidene starter i april 2023 og skolen skal stå ferdig i januar 2025.

Prosjektbeskrivelse

Kommunestyrets vedtak 5. mai 2021 ga kommunedirektøren mandat til å gå videre med forprosjekt for ny barneskole på grusbanen i Sofiemyr idrettspark, nedenfor Bryterhuset.

I desember 2022 vedtok kommunestyret å gjennomføre byggeprosjektet, og i januar 2023 signerte Betonmast Østfold kontrakt med kommunen.     

Om skolen

Skolen skal erstatte dagens Sofiemyr skole og prosjekteres som en fire-parallell barneskole, med plass til 784 elever og 90-100 ansatte.

Utearealet skal være en læringsarena med lekeapparater og pedagogiske elementer. Området skal fungere som et nærmiljøanlegg etter skoletid og på kveldstid.  

Store miljøambisjoner

Skolen skal bygges med passivhusstandard og resirkulerte byggevarer og materialer. Den skal ha massivtre og solceller på taket. Byggeplassen skal være fossilfri.

Aktuelt

Januar 2023: Betonmast Østfold signerte kontrakt med Nordre Follo kommune for bygging av skolen. Planlagt byggestart er rett etter påske.  

Desember 2022: Kommunestyret vedtok å gjennomføre prosjekt Nye Sofiemyr skole med utgangspunkt i prosjekteringen i forprosjektet. Se saksdokumenter nedenfor.  

Juni 2022: Forslag til reguleringsplan ble behandlet politisk og lagt ut til offentlig ettersyn i ti uker. 

Se reguleringsplanen og saksdokumentene på arealplaner.no 

Januar 2022: Forprosjektet har startet og skal være ferdig til sommeren. Skolens ansatte og elever er godt involvert i arbeidet med å planlegge skolen gjennom en egen brukerprosess. Reguleringsplanarbeidet er også godt i gang. Kommunen jobber her sammen med Norconsult AS, som vi har rammeavtale med. 

Desember 2021: Nordre Follo kommune signerte kontrakt med byggentreprenør Betonmast Østfold AS, som vant anbudskonkurransen for å planlegge og bygge nye Sofiemyr skole.

August 2021: Prosjektet er i prosess for å anskaffe entreprenør og regner med å skrive kontrakt i midten av desember. Vi er også i gang med å detaljregulere skoletomten.

For å dekke behovet for flere klasserom mens prosjektet pågår, har kommunen satt opp et modulbygg med fem klasserom og lærerarbeidsplasser. Dette ble tatt i bruk 21. mai.  

Etter kommunestyrets vedtak vil kommunedirektøren starte arbeidet med forprosjektet for ny plassbygget barneskole på tomten der det var planlagt å bygge Fram ungdomsskole. 

Politisk behandling

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

E-post til Inger Lise Løvaas Løken
Telefon: 91 19 52 66

Sist endret: 20.01.2023