Ny flerbrukshall på Finstad

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Ny flerbrukshall på Finstad planlegges på tomten til Finstad skole. Flerbrukshallen er planlagt å stå ferdig til skolestart 2025.

Prosjektbeskrivelse

Hallen skal dekke behovet for kroppsøvingslokaler for Magasinparken ungdomsskole og Finstad skole. Hallen skal også være tilgjengelig for idretten på kvelder og i helgene.

Aktuelt

Nordre Follo kommune inviterte høsten 2023 innbyggere, lag, foreninger og andre interesserte til å delta i prosessen med å finne navn til ny flerbrukshall på Finstad. Innspillsfristen var 1. november 2023.

Politisk behandling

Prosjektet hadde første politiske behandling i kommunestyret 3. mai 2023.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Nordre Follo kommune:

Rebecca Celine Høynes

Sist endret: 01.02.2024