Utvidelse av Flåtestad skole

Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
I forbindelse med økonomi- og handlingsplan for 2022-2025 ble det vedtatt å utvide Flåtestad ungdomsskole.  Med økt kapasitet får elever fra Østli skole plass på Flåtestad.

Prosjektbeskrivelse

I desember 2021 vedtok kommunestyret å utvide Flåtestad ungdomsskole med en base og spesialrom. Budsjettet er 50 millioner kroner. Se nedenfor. 

Aktuelt

Oktober/november 2022: Utvalg for oppvekst, idrett og kultur behandlet statusnotat for utvidelse av Flåtestad skole 26.10.2022.
Utvalget ble orientert om sammenhengen mellom flere skoleprosjekter 23.11.2023. Se nedenfor.

August 2022: Det skal utarbeides Konseptvalgutredning (KVU) og mulighetsstudie. 

Politisk behandling

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

E-post til Vera Lunde Olaisen
Telefon: 96 91 36 93

Sist endret: 22.12.2022