Follobaneprosjektet

Kort fortalt

  • Follobanen åpnet for trafikk 11.12 2022.
  • Etter en periode med feilretting ble banen gjenåpnet 05.03 2023.
  • Det siste arbeidet ved Oslo S skal være ferdig i løpet av 2023. 

Follobanen i 2023

Spørsmål og svar om Follobanen (Bane NOR oppdaterer siden fortløpende.)

Kontaktinformasjon Follobaneprosjektet

E-post: follobanen@banenor.no

Utvikling av området rundt Ski stasjon

Bane NOR Eiendom eier en del areal ved Ski stasjon, og planlegger å utvikle området.

Les mer om utvikling av stasjonsområdet på Bane NORs nettsider.

Det ble våren 2022 varslet oppstart av planarbeid for områdene Ski stasjon øst og Ski stasjon vest. Se detaljplaner under arbeid i Ski.

Les mer og finn kontaktinformasjon på Bane NOR Eiendoms nettsider