Eikåsen familiebarnehage tar imot fire til åtte barn i en stor og deilig hage.

Om barnehagen

Smått er FLOTT. Vi er en liten gruppe på inntil åtte barn fra 0-3 år. En førskolelærer er tilstede en dag per uke og fungerer som styrer/pedagogisk leder.   

Her får barna rolige dager med trygg lek i en stor deilig hage, trivelige måltider, stille sovestund og mye omsorg. ​ Satsningsområder KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST. Barna skal også få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Les mer på barnehagens nettsider

Fordi barnehagen er privat har den en egen nettside.  

Eikåsen familiebarnehage

Kontakt oss

Barnehagens leder  
Marianne Espesæter
Telefon 95 77 32 49

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Eikåsen familiebarnehage

Besøksadresse:

Eikåsveien 1A
1400 Ski

Telefon: 95 77 32 49

Fakta om barnehagen

  • Privat barnehage 
  • Område: Ski
  • Avdelinger: 1
  • Antall godkjente plasser: 8
  • Aldersgruppe: 0-3 år  

Kontakt oss

Virksomhetsleder
Marianne Espesæter
Telefon 95 77 32 49

Besøks- og postadresse  
Eikåsveien 1A, 1400 Ski

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 7.30–16.30   

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Eikåsen familiebarnehage

Besøksadresse:

Eikåsveien 1A
1400 Ski

Telefon: 95 77 32 49