Åpen barnehage Ski
Åpen barnehage Ski
Åpen barnehage er et gratis tilbud for barn i alderen 0-6 år, sammen med en voksen omsorgsperson. Her kan barna leke sammen med andre barn og foreldrene kan treffe andre småbarnsforeldre.

Åpen barnehage er et tilbud for de som bor i Nordre Follo kommune.

Om barnehagen 

Åpen barnehage for Ski distrikt heter Hestehoven og er en avdeling under Bakkebygrenda barnehage. Tilbudet er gratis. Våre satsingsområder er:

  • Lek
  • Språk
  • Tilknytning og relasjoner
  • Fysisk aktivitet og helse 

Aktiviteter

Her kan barna leke med andre barn, og foreldrene kan treffe andre småbarnsforeldre. Tilbudet blir ledet av en førskolelærer/ pedagogisk leder. Dere må gjerne ta med matpakke til barna så de kan spise i fellesskap. 

Åpningstider

Tirsdag og fredag kl. 10.00-13.00.  

Barnehagen følger i hovedsak skolens ferie- og fridager.  

Det er bare å møte opp og bruke åpen barnehage i det tidsrommet du selv ønsker innenfor åpningstiden. 

Dagsplan

Kl. 10.00: Barnehagen åpner
Kl. 10.45: Sangstund
Kl. 11.00: Vi spiser (ta med matpakke). Etter måltidet er det lek eller andre aktivitet (for eksempel maling).
Kl. 12.50: Vi rydder lekene/etter oss
KL. 13.00: Barnehagen stenger  

Her finner du oss

Vi holder til i Rådhussvingen 3, rett ved siden av helsestasjonen. 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Åpen barnehage, Ski

Besøksadresse:

Kirkeveien 3
1400 Ski

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Ski
  • Avdelinger: 1
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer
Ina Marita Dahlen Berge
Telefon 64 85 31 82/ 99 31 45 46 

Besøksadresse 
Rådhussvingen 3, 1400 Ski

Søk / endre plass

Her finner du oss

Åpen barnehage, Ski

Besøksadresse:

Kirkeveien 3
1400 Ski