Rådhustomta

Det blir ingen videregående skole i Ski sentrum, så hva skal vi bruke tomta til da? Vi ser på andre muligheter, sammen med dere.
Rådhustomta satelittbilde med hvite skraveringer hvor vgs skulle være

Nordre Follo kommune

Viken/Akershus fylkeskommune planla å bygge en ny videregående skole i Ski sentrum. I bygget skulle det også være nytt bibliotek og kulturskole.

Dette prosjektet ble høsten 2023 skrinlagt. Tomta er regulert til bygging, så hva bør vi ha på tomta i stedet?

Se presentasjoner fra møter og workshops

Vi inviterte innbyggerne til et møte for å få innspill til hva vi kan bruke Rådhustomta til i stedet. 

Powerpoint-presentasjon fra møtet den 12. mars:

Ta kontakt med oss hvis du trenger utfyllende informasjon om innholdet i presentasjonene. 

Sist endret: 29.04.2024