Strategi for Kolbotn sentrum

Kolbotn sentrum er et viktig og prioritert område for kommunen.
Kultur- og aktivitetssenter, Kolbotn

Foto: Nordre Follo kommune

Stasjonsbyen ved vannet​

Det har vært et viktig premiss for områdereguleringen for Kolbotn at stedet skal videreutvikles til et attraktivt tettsted med urbane kvaliteter.

Gjennom sentrumsplanen skulle man søke å ta vare på blå- og grønne kvaliteter, og øke Kolbotns attraktivitet gjennom variasjon i boligtyper og funksjoner som kan skape liv i sentrum. 

​​Målet​

For å nå mål om bykvalitet og et levende sentrum, er det viktig at kommunen realiserer tiltak som skaper attraktivitet og aktivitet.

Sentrum må tilby gode bokvaliteter, byliv og møteplasser for et økt antall innbyggere, og ha attraksjoner som bidrar til å trekke besøkende til handels- og servicetilbudet på Kolbotn.

Næringsdrivende i sentrum er avhengig av at innbyggerne opplever Kolbotn som så attraktivt at stedet kan konkurrere med netthandel og eksterne kjøpesentre.  ​​

Den store transformasjonen​

Kolbotn sentrum har allerede vært gjennom en betydelig transformasjon gjennom de siste 10-15 årene. Innenfor cirka 1 kilometer i luftlinje fra Kolbotn stasjon er det i dag cirka 9500 bosatte, og flere skoler og barnehager.

De som har flyttet til Kolbotn og de som bruker sentrum, er naturlig nok opptatt av at Kolbotn skal fortsette å være et attraktivt sted. Engasjementet for å bevare grøntområder og parkarealer er stort.

Kommunen har som mål å skape et attraktivt og levende Kolbotn sentrum. Dette stiller krav til utforming av fellesområder og løsninger som ivaretar naturmangfold, tilgjengelighet og ulike brukerinteresser på en god måte.

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommunes utbyggingskoordinator
Wenche Aarvik

 

Sist endret: 12.04.2024