Illustrasjon av planlagt næringsbygg i Skiveien 54

Skiveien 54 - detaljregulering

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 13.10.2021 reguleringsplan for Skiveien 54.

Om planen

Reguleringsplanen tillater at næringsbebyggelsen på eiendommen med tilhørende parkeringsplass kan utvides, og at inn- og utkjøringen på fylkesveien gjøres mer trafikksikker.  I tillegg skal det etableres en kryssing av Skiveien som skal koble seg på gangveien mellom Skiveien og Ormerudveien.    

Saksdokumenter      

Saken ble vedtatt av kommunestyret 13. oktober 2021.

Se saksdokumentene fra kommunestyret i politisk møtekalender.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om den vedtatte planen, kan du kontakte saksbehandler Emma Andreasson.

Sist endret: 16.04.2024