Kartutsnitt av Kolbotnveien

Foto: Nordre Follo kommune

Kolbotnveien ved Kolbotn stasjon

Formålet med planarbeidet er å legge bedre til rette for allsidig bruk og bedre utforming av denne viktige ferdselsåren.

Om planen

Forslagsstiller for reguleringsplan for Kolbotnveien er kommunen. Formålet med planarbeidet er å legge bedre til rette for allsidig bruk og bedre utforming av denne viktige ferdselsåren.

Planarbeidet blir sett på i lys av den senere tids utvikling, og kommende utvikling av området ved Perronggården og den nye togstasjonen.

Målet er å få et mest mulig velfungerende knutepunkt og å sikre at rekkefølgekrav fra områdeplanen blir gjennomført og videreført. 

Som grunnlag for reguleringsplanen, skal det utarbeides en mobilitets- og gatebruksplan.

Vi skal se nærmere på endringer i alt fra fotgjengerfelt til plassering av bussholdeplasser og utforming av gatene.

Si din mening om planarbeidet

Hva mener du?

Send innspill til planarbeidet til Vigsnæs+ Kosberg++ Arkitekter AS på e-post: viko@vi-ko.no

eller som brev til

Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo

Merk innspillet med navn på planen, Kolbotnveien, Perronggården eller begge.

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i ditt høringsinnspill, da innspillet vil være offentlig tilgjengelig.  

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart av planprosess ligger tilgjengelig under Planbehandlinger på arealplaner.no.

Du kan lese innspill som har kommet inn til varsel om oppstart under fanen «Saksdokumenter».  

Frist: 20. august 2024.

Prosessen hittil

Fordi kommunen selv er forslagsstiller for plan for Kolbotnveien er det ikke avholdt oppstartsmøte eller utarbeidet planinitiativ.

Planen bygger videre på arbeidet fra områdeplan for Kolbotn sentrum og fra plan for Kolbotn stasjon.

Videre saksgang

Når kommunen har mottatt ferdig planforslag, vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling.  

Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer.

Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring, vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.  

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres, skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Du vil også motta informasjon når planen legges ut på høring.

Har du spørsmål?

Spørsmål angående planen for Kolbotnveien kan du rette til saksbehandler Jon Fjellstad på e-post jon.fjellstad@nordrefollo.kommune.no eller på telefon 476 92 744

Sist endret: 03.07.2024