Utskifting av bommer i Nordre Follo

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune skal skifte ut ødelagte kommunale bommer i løpet av 2024.
  • Prosjektet inkluderer også en vurdering av behovet for nye bommer der det i dag ikke finnes noen.
  • Du kan melde inn behov for ny bom eller oppgradering av eksisterende bom.

Hva og hvor? 

Nordre Follo kommune skal skifte ut ødelagte kommunale bommer i løpet av 2024. Prosjektet inkluderer også en vurdering av behovet for nye bommer der det i dag ikke finnes noen. 

Kommunen har omtrent 120 kommunale bommer, og vi har allerede startet kartleggingen av tilstand og plassering av disse. Basert på denne kartleggingen vil vi avgjøre hvilke bommer som skal byttes ut, samt hvor det eventuelt skal settes opp nye bommer der det ikke finnes noen i dag.   

Hvorfor? 

Bommer bidrar til å opprettholde trygg og bærekraftig trafikk på veiene våre.  Prosjektet vil bidra til økt trafikksikkerhet. Veibommer bidrar til å regulere trafikken og kontrollere adgangen til bestemte områder. De forhindrer uautorisert kjøring og reduserer risikoen for ulykker. 

Vi har et vedlikeholdsetterslep på kommunale veier. Temaplan for kommunale veier 2021-2025 og Tiltaksplan kommunale veier 2021 – 2025 er overordnede styringsdokument for forvalting, drift, vedlikehold og oppgradering av kommunale veier.

Hvem? 

Nordre Follo kommune ved virksomhet Vei og park er ansvarlig og tiltakshaver for prosjektet. Det er vårt eget driftspersonell som vil stå for monteringen av bommene.

Hva skjer når? 

Når vi i løpet av våren blir ferdig med å kartlegge, vil vi vurdere hvor mange bommer vi skal kjøpe inn, hvor nye bommer skal føres opp og hvilken rekkefølge vi gjør det i. Vi forventer å starte monteringsarbeidet i juni.

Meld inn behov for ny bom 

Du kan melde inn behov for ny bom eller oppgradering av eksisterende bom. Kommunen vil gjøre en samlet vurdering over tilstanden og behovet ut fra gjeldende regelverk og normer.

Meld inn

Kontaktinformasjon

vei-park@nordrefollo.kommune.no