Rehabilitering av Sofiemyr kunstgress

Kort fortalt

 • Sofiemyr kunstgress ble bygget i 2001 og er en av kommunens eldste kunstgressbaner.
 • Både kunstgress og granulat har gått ut på dato, og banen skal nå rehabiliteres.
 • Banen blir et miljøprosjekt med granulatinnfyll helt uten plast.
 • Vi skal:
  • fjerne og resirkulere eksisterende kunstgress og innfyll
  • etablere nytt kunstgressdekke med støtdempende pad med varmerør
  • etablere vanningsanlegg, som er viktig for spillegenskapene på en kunstgressbane
  • oppgradere lysanlegget

Hva og hvor skjer det?

Sofiemyr kunstgress ligger i Sofiemyr idrettspark, like nord for den nye Tømtebanen og like syd for de store gressarealene. Inntil Sofiemyr kunstgress bygges det en tennishall på den gamle grusplassen. Tennishallen er et privat byggeprosjekt i regi av Kolbotn Tennis.

Hvorfor gjør vi dette?

Kunstgressbaner har normalt en levetid på mellom 10-15 år før de må rehabiliteres. Sofiemyr kunstgress er kommunens mest brukte og mest slitte kunstgressbane, og det er 12 år siden den sist ble rehabilitert.

Hvem er ansvarlig?

Plan- og prosjektavdelingen i virksomhet vei og Park er tiltakshaver for prosjektet. BES Skaaret ANS er engasjert som totalentreprenør, og er ansvarlig for detaljprosjektering og utførelse.  

Hva skjer når?

Anleggsarbeidet vil pågå mellom uke 25-43. Eksisterende kunstgress legges i store poser på banen og blir kjørt til Danmark for resirkulering. Deretter legger vi nytt dekke.  

Nyttige lenker og dokumenter

Nordre Follo kommunes anleggsplan

Lurer du på noe?

Kontakt oss:

Utførende entreprenør: BES Skaaret ANS ved byggeleder Mads Hoftvedt, telefon: 93 84 26 42.

Nordre Follo kommune: Vei og park ved prosjektleder Erling Christiansen, telefon: 48 05 79 87.