Skisse over ny gangbru på Vevelstad

Ny gangbro over Vevelstadveien

Den 26. oktober 2023 ble gangbroa over Vevelstadveien påkjørt. Vi jobber for å få på plass en ny bro så raskt som mulig.

Hva og hvor skjer det? 

Den 26. oktober 2023 ble gangbroa over Vevelstadveien påkjørt. Broen ble påført så store skader at den måtte rives.

Dette har skapt utfordringer for mange som bruker gang- og sykkelveien som krysser fylkesvei 1374. Broen er en viktig forbindelse mellom boligområder, skoler, idrettsanlegg og det nye Langhusbadet som åpner i høst.  

Kommunen er i gang med prosjekteringen av en ny bro, og arbeider med å få denne på plass så fort som mulig. Kryssingen av fylkesveien vil løses med gangfelt og nedsatt fartsgrense frem til ny bro er på plass.  

Følg skiltingen

Vi ber om at alle forholder seg til skiltingen på stedet og respekterer redusert hastighet på plassen.

Vi oppfordrer alle til å vise tålmodighet og hensyn gjennom anleggsperioden, slik at vi får en så god og trygg gjennomføring som mulig.

Vi ber om at ingen krysser veien der det ikke er tilrettelagt for det.

Vi beklager ulempene dette medfører.  

Hvem er ansvarlig? 

Nordre Follo kommune, ved Virksomhet Vei og park – plan og prosjektavdelingen er ansvarlig og tiltakshaver for prosjektet.

AFRY AS står for prosjektering av den nye broen.   

Hva skjer når? 

Vi jobber for å få på plass en ny bro så raskt som mulig. Vi har gjort grunnundersøkelser og arbeidet med detaljprosjektering pågår. Når denne fasen er fullført, vil broen gjennomgå kontroll og godkjenning.

Vi har som mål å starte byggearbeidene før utgangen av 2024.

Arbeidet vil pågå i omtrent et halvår, slik at vi forventer å ha broen på plass før neste sommer.

Kontaktinformasjon

Elin Mattson
Prosjektleder     
Telefon 41 31 27 69
E-post: ElinRebecka.Mattson@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 31.05.2024