Vann og avløp i forbindelse med fylkeskommunalt prosjekt fv. 152 Skiveien, Stenfelt-Greverud

Kort fortalt

  • Fylkeskommunen legger ny hovedvannledning og rehabiliterer eksisterende VA-ledninger for Nordre Follo kommune.
  • Fylkeskommunen er byggherre for prosjektet.
  • Oppstart i januar 2024.

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med Akershus fylkeskommunes prosjekt med ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 Skiveien, mellom Stenfelt-Greverud vil det samtidig bli utført VA-arbeider for Nordre Follo kommune.

Disse arbeidene vil bestå av etablering av ny hovedvannledning, samt rehabilitering av det eksisterende VA-anlegg som i dag befinner seg etter Skiveien.

Akershus fylkeskommune er byggherre for prosjektet. Prosjektet er estimert ferdig høsten 2025.

Les mer om prosjektet på Akershus fylkeskommunes nettsider.   

Kontaktinformasjon

Akershus fylkeskommune:

Anders Mjell, prosjektleder
E-post: andersmj@afk.no, mobil: 90 74 42 10

Elena Wahl, byggeleder
E-post: elenaw@afk.no, mobil: 46 90 66 73

Atle Øien-Sveum, teknisk byggeleder
E-post: atleoi@afk.no, mobil: 48 00 43 02