Skiveien -Tussebekken

Kort fortalt

  • Rehabilitering av VA-nett og nedleggelse av tekniske installasjoner.
  • Planlagt anleggsstart i februar-mars 2023.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet blir utført med hensyn til økt kapasitet og sikring av vannforsyningen mot Ski og Ås. Det er også behov for å øke kapasitet på overvannsledning, da dagens overvannsledning har for liten kapasitet med hensyn til gjeldende krav.  

I forbindelse med anlegget vil to tekniske installasjoner med eksisterende overbygg rives og fjernes fra området.  

Aktuelt

Prosjektet startet 18.09.2023 og entreprenør er Fossum Anlegg AS.

Revidert sluttfrist er satt til 4.10.2024.

Februar 2024

Utgraving for kum i kryss Skiveien – Tussebekken er utført, og entreprenør har startet med betongarbeid for å støpe ny kum, som vil være plassert i veikryss.  

Utgraving for ny kum i gang- og sykkelvei ved fylkesveien er også påbegynt.  

Nytt utløp for overvann er plassert i Sætrebekken, og entreprenør begynner å legge overvannsrør fra dette og opp mot Tussebekken.

Støy og fremkommelighet

Det må påberegnes støy under anleggsperioden på grunn av sprenging og pigging. Veiene er åpne for trafikk, men kan bli stengt i kortere perioder.

Kontaktinformasjon

Entreprenør:

Fossum Anlegg AS
Mailadresse: post@fossumanlegg.no
Vakttelefon entreprenør: 69 83 72 16  

Nordre Follo kommune:

Prosjektleder: Stefan Petterson
Tlf: 91 61 53 11
E-post: stefan.pettersson@nordrefollo.kommune.no

Byggelederleder: Jørn Ståle Faber
Tlf: 90 08 40 11
Epost: jornstale.faber@nordrefollo.kommune.no