Ny vann- og avløpsledning fra Hvervenbukta til Svartskog

Planlegging Ferdigstilt
 1. Planlegging
 2. Forprosjekt
 3. Byggestart
 4. Gjennomføring
 5. Ferdigstilt
Nordre Follo kommune etablerer ny hovedledning for vann og spillvann fra Hvervenbukta til Svartskog. Arbeidet er delt inn i syv delprosjekter. Hele prosjektet skal ferdigstilles før sommeren 2023.

Prosjektbeskrivelse

Arbeidet er delt inn i sju delprosjekter (E1–E7). Prosjekt 1, 2, 3, 4, 6 og 7 er ferdig. Oppdrag 6 er under utbygging.

Hele prosjektet skal ferdigstilles før sommeren 2023.

Se oversiktskart over arbeidene som gjenstår:

Oversiktstegning E6

Disse prosjektene er ferdig

 • Boring Stubljan–Kattøyodden (E1) 
 • Sjøledninger (E2)
 • Ledningsnettet på Bålerud, del 1 (E3)
 • Høydebasseng (E4)
 • Ledningsnettet i Sandbukta og ved Strandskogen brygge (E5)
 • Kommunal pumpestasjon og sanitæranlegg på Bekkensten (E7)

Gravearbeidene er ferdig, men anlegget er ikke i drift:

 • Ledningsnettet på Bålerud, del 2 (E6) 

Prosjektet skal ferdigstilles før sommeren 2023.

Det blir utført privat anlegg ved Svartskog brygge i regi av kommunen. 

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren er ansvarlig for å følge opp HMS (helse, miljø og sikkerhet). Vi ber likevel beboere være aktsomme i anleggsområdene.

Aktuelt

Januar 2023 

Kommunen sender infoskriv til alle beboere og grunneiere når anlegget er ferdigstilt og har fått ferdigattest.

Vanntrykk

Kommunen har hatt et par driftsstans på pumper i trykkøkningen ut fra vanntårnet.

Det har ført til at flere innbyggere har opplevd å miste vannet, eller at det er dårlig vanntrykk i kranene.  

Det ser ut til at dette er forårsaket av at det er lite forbruk av vann, og at dette problemet vil forsvinne etter hvert som flere kobler seg til.

Kommunen har i mellomtiden lagt opp til tettere manuell oppfølging. Hvis vanntrykket skulle bli borte, er det veldig viktig at kommunen raskt får beskjed.

Kontakt vår vakttelefon 90 98 17 63 eller til Morten Andreassen på telefon 90 62 62 52.

Vi har også fått melding fra enkelte om at det kommer møkkete vann når det kobles på eller når trykket går av og på.

Dette kommer normalt sett ikke fra det nye anlegget som er spylt, kloret og tatt prøver av, men fra gamle rør og bereder som nå får et nytt og høyere trykk og dermed river med seg partikler som er i rørene fra før.

Disse partiklene vil ofte samle seg i silene på blandebatteriene, og det vil være smart å ta av silene før nytt trykk settes på, eller ta av og rense dem dersom trykket allerede er satt på.

Spyling av støv  

I forbindelse med støvplager i Rødstenveien er det bestilt spyling fra kommunens veiavdeling. Denne vil bli utført så snart veiavdelingen har kapasitet til det.  

Asfaltering og tilkobling VA

Når det gjelder Roald Amundsens vei vil kommunen foreta en delovertagelse for å kunne framskynde asfaltering og nye tilkoblinger, og forsøke å få asfaltert første laget i løpet av mai.

Det vil da også bli mulig å koble seg til vann og avløp i løpet av mai.  

Ta kontakt med oss  

Vi ønsker at dere tar direkte kontakt med oss hvis dere skulle oppleve noen utfordringer eller problemer i forbindelse med kommunens arbeider i området.

Ta kontakt med Morten Andreassen på telefon 90 62 62 52 slik at vi i størst mulig grad kan unngå feilinformasjon og misforståelser.

Vi har i tillegg åpen ettermiddag annenhver tirsdag, der kommunen og entreprenøren er til stede på Vestenga riggområde.

Da kan alle som ønsker det komme innom og gi innspill eller gjøre avklaringer rundt situasjoner som har oppstått. Svartskog Vel deltar også på byggemøtene.

Kontaktinformasjon

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt med kommunen eller entreprenøren:

Prosjektledere i Nordre Follo kommune:

Morten Andreassen 
Telefon: 90 62 62 52

Najoua Soual
Telefon: 93 48 85 53                             

Entreprenør:

Park&Anlegg AS (E3, E5 og E6)
Kjell Holmen
Telefon: 41 00 40 51

Sist endret: 10.04.2024