Avløp

Kort fortalt

 • Tips om hvordan du skal håndtere matfett på riktig måte.
 • Vi har ansvar for å drifte, vedlikehold og fornye kommunens ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.
 • Tømming av privat septik- og slamanlegg bestiller du direkte fra Norva24 Øst.
 • Informasjon om hvem som må søke oss om tilkobling av fett- eller oljeutskiller, og utslippstillatelse.

Vis fettvett

Fett i avløpsrørene er et økende problem. Både private og kommunale avløpsrør kan gå tett hvis matfettet ikke håndteres på riktig måte. I verste fall kan kloakk slå tilbake i rørene og komme inn i kjelleren.

Det hjelper ikke at du bruker varmt vann og såpe når du fjerner fett fra gryter og panner, for fettet vil stivne igjen når det kommer lenger ut i røret og blir kaldt. Det hjelper heller ikke å helle ut fettet i do, for det er akkurat de samme rørene som frakter avløpet videre fra både vasker og toaletter.
Fett og andre matrester holder også liv i alle rottene. Ett rottepar og deres unger kan bli til cirka 1000 nye rotter på ett år. Rotter i avløpsnettet lever utelukkende av fett- og matrester som kastes i avløpet.

Slik kvitter du deg med fettet

Det finnes forskjellige måter å kvitte seg med fettrester, både i førjulstiden og ellers i året.

 • Fettrester etter steking: Tørk alltid fettrester i stekepannen bort med papir etter bruk. Tørkepapiret med fett kaster du i posen for matavfall.  Fet mat som stekes i ovnen, for eksempel juleribbe og kalkun, resulterer i masse flytende fett. La stekebrettet eller formen stå til det blir kaldt. Da vil fettet stivne, og kan lett skrapes av og legges i matavfallet.                                    
 • Flytende matrester: Rester fra supper og gryter som helles i avløpet, er deilig mat for kloakkrottene, i tillegg til at restene kan inneholde mye fett som fester seg på rørveggene. Det beste er å legge flytende matavfall i matavfallsposer sammen med mer tørt matavfall. Knyt godt igjen og bruk en ekstra pose om du er redd for at matavfallet skal lekke. Fett i kjeler etter koking av fet mat, for eksempel pinnekjøtt, stivner når det blir avkjølt. Skrap ut fettet og kast det i matavfallet. Bruk tørkepapir for å få med siste rest av fett før du vasker kjelen.              
 • Fett etter baking: Baking hvor det kokes i smult, for eksempel til smultringer, resulterer i en stor rest med matfett i kjelen. Dette fettet stivner når det blir kaldt. Dette kaster du også i matavfallet. Fettet kan også brukes til å lage meiseboller til fuglene. Hell oppi solsikkefrø, havregryn, mandler og hasselnøtter i fettet, og vips har du alle småfuglers favoritt. Hvis du heller det i en melkekartong og lar fettet stivne, kan du skjære hull i sidene og henge ut hele kartongen. Stikk gjerne en pinne gjennom kartongen slik at fuglene har noe å sitte på. 
 • Frityrolje/matolje: Frityrolje stivner hurtigere enn annet fett. Frityrolje kan enten legges i matavfallsposer, eller helles over i en melkekartong, kanne eller flaskeemballasje og leveres på miljøstasjon/gjenvinningsstasjon. Store mengder med matolje kan samles opp i en plastkanne og leveres til miljøstasjon/gjenvinningsstasjon.

Hvis du trenger mer info om fettvett, gå til nettsiden fettvett.no.

Ikke bare fett som skaper problemer

Tenk deg godt om før du skyller ned noe i avløpet. Vi ser jevnlig tips som kaffegrut som kroppsskrubb og kokosolje som hårkur. Dette er også stoffer som kan skade avløpsnettet. 

Tømming av privat avløpsanlegg

Bolig- og fritidseiendommer som ligger i områder hvor det ikke er kommunalt avløpsnett har ofte private slamavskillere, tette tanker eller minirenseanlegg som krever jevnlig tilsyn og tømming.

Nordre Follo kommune har ansvar for tømming av slam fra anleggene. Kommunen har inngått kontrakt om tømming av slam med det eksterne firmaet Norva24 Øst AS.

Tette tanker skal tømmes etter behov (men minst en gang i året), og tømming bestilles av eiere av anleggene. Øvrige typer slamanlegg ligger i en tømmeplan, bestemt etter tømmefrekvens for de enkelte anleggene. For disse blir det meldt fra til abonnenten om tømming i god tid før tømmedagen.

Hvis det er behov for tømminger utøver tømmeplanen, må det bestilles.

Alle bestillinger for tømming av slam skal gå direkte til Norva24 Øst AS.
Vakttelefon: 22 30 00 37 (24-timers vakt)
E-post: ost.septik@norva24.no

Les mer om private avløpsanlegg

Forskrift om tømming av slamanlegg, Nordre Follo kommune, Viken

Oljeutskiller

Virksomheter som har oljeutskiller har ansvar for at oljen tømmes og leveres til godkjent avfallsmottak. Oljeutskillere benyttes til å behandle vann forurenset med små mengder olje. Dette skjer ved at olje, som er lettere enn vann, stiger opp til overflaten (gravimetrisk oljeutskiller). Vannfasen må kontrolleres og utslippskravene overholdes. Sand og slam må som hovedregel behandles som farlig avfall.

Kravet til oljeutskiller er fastsatt i Forurensningsforskriften, som sier at all forurensning skal begrenses. Det er derfor ulovlig å drive virksomhet med utslipp av oljeholdig avløpsvann uten å være tilknyttet oljeutskiller, og uten å ha søkt kommunen om utslippstillatelse. Ingen ønsker at olje slippes ut i naturen, elvene og fjorden. Det kan få store konsekvenser for det økologiske miljøet.

Oljeholdig avløpsvann som går til renseanleggene kan forstyrre renseprosessen, som igjen fører til at vannet som ender opp i fjorden ikke er tilstrekkelig renset. Derfor skal alt oljeholdig avløpsvann renses i en oljeutskiller før det slippes ut. Slik får vi rent badevann og du bidrar til et renere miljø og trivelige omgivelser for alle.

Disse virksomhetene må søke oss om utslippstillatelse:

 • Bensinstasjon
 • Vaskehall for kjøretøy
 • Motorverksted
 • Bussterminal
 • Verksted og klargjøringssentral for kjøretøy og anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • Anlegg for understellsbehandling

Disse virksomhetene må også søke, men vil istedenfor utslippstillatelse få et vedtak om påslippskrav:

 • Parkeringshus med sluk i gulv
 • Oppsamlingsplasser for kasserte kjøretøy
 • Mekaniske verksteder, sorteringsanlegg eller andre som har utslipp av oljeholdig avløpsvann
 • Fjernvarmesentraler

Fettutskiller

Fettutskillere tilknyttes spillvannsledninger for å utskille vegetabilsk og animalsk fett. Formålet er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.

I utgangspunktet skal alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse ha fettutskiller.

Kravet gjelder ved tilknytning til offentlig avløpsanlegg, og omfatter både nyetableringer og eksisterende virksomheter.

Virksomheter som omfattes av kravet er:

 • Restauranter
 • Kafeer og konditorier
 • Bakerier
 • Gatekjøkken
 • Pizza- og hamburgerbarer
 • Catering
 • Ferdigmatprodusenter
 • Kantiner
 • Stormarkeder med ferskvaredisk
 • Selskapslokaler med kjøkken
 • Sykehjem, aldershjem, og andre institusjoner med kantine/kjøkken
 • Slakterier
 • Kjøttforedlingsbedrifter
 • Fiskeforedlingsbedrifter
 • Hermetikkindustri
 • Meierier
 • Friteringsindustri
 • Røkerier

Kommunen kan også overfor andre virksomheter med påslipp av avløpsvann med fettinnhold mer enn 50 mg/l i enkeltvedtak stille krav om installering av fettutskiller.

Spyling

Det er til sammen 436 kilometer med avløpsledninger i Nordre Follo kommune. Spyling av avløpsledningene er en rutine som gjennomføres for å redusere tilstopping og opprettholde kapasiteten slik at vi unngår driftsstans. Når spyling utføres i et område, kan abonnentene oppleve ulyder og støy, og i verste fall tilbakeslag i rørene sine. Vi varsler abonnentene på de strekningene der arbeidet skal foregå. Vi ønsker at du ikke spyler ned matfett med varmt vann. Både avløpsnettet, pumpestasjonene og renseanleggene får store problemer når fettet stivner. På nettsiden fettvett.no får du gode råd om hvordan du kan bli kvitt fettet.

Dovett

Søppel i kloakken kan føre til kloakkstopp, oversvømmelse eller trøbbel for pumpene som skal lede kloakken til renseanleggene. Mange produkter løser seg ikke opp i vann før de kommer til renseanleggene. Noen ting, for eksempel våtservietter, tar flere døgn før de løser seg opp, og mange ting løser seg ikke opp i det hele tatt. Trekker du ned ting som egentlig ikke skal i toalettet, kan det bidra til tette rør både i private og kommunale ledninger. De som skaper største problemer for oss er hår, matrester, våtservietter, matfett og q-tips. Mer informasjon finnes på dovett.no.

Kontaktinformasjon

Telefon: 64 87 85 94  

postmottak@nordrefollo.kommune.no