Pris og betaling

Kort fortalt

  • SFO har ulike plasstyper og satser for 1.–4. trinn.
  • Søsken får søskenmoderasjon. Husk å oppgi samme regningsmottaker.
  • Ved lav inntekt kan du søke om redusert foreldrebetaling.
  • 12 timers gratis SFO gjelder for 1., 2. og 3. trinn.
  • Faktureringsperioden starter 1. august (uavhengig av oppstartsdato), og barnet har plassen ut 4. trinn med mindre den blir sagt opp.

Priser

Priser for 1., 2. og 3. trinn fra og med 1. august 2024

Antall dager Pris
5 dager i uken Kr 1 840
4 dager i uken Kr 1 180
3 dager i uken Kr 370
12 timer gratis SFO per uke Kr 0
Øvrige  
Kjøpe enkeltdager når skolen er åpen Kr 330
Kjøpe enkeltdager når skolen er stengt Kr 550
Gebyr hvis barn blir hentet for sent Kr 440


Priser for 4. trinn fra og med 1. august 2024

Antall dager Pris
5 dager i uken Kr 3 840
4 dager i uken Kr 3 400
3 dager i uken Kr 2 860
2 dager i uken Kr 2 760
Øvrige  
Kjøpe enkeltdager når skolen er åpen Kr 330
Kjøpe enkeltdager når skolen er stengt Kr 550
Gebyr hvis barn blir hentet for sent Kr 440

Moderasjonsordninger

Nordre Follo kommune har følgende moderasjonsordninger: 

  • Redusert foreldrebetaling for elever på 1.- 4. trinn.   
  • Tolv timer gratis SFO hver uke for alle elever på 1., 2. og 3. trinn.
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-10. trinn. 
  • Søskenmoderasjon på 20 prosent fra og med barn nummer to på SFO. 

Redusert foreldrebetaling for elever på 1.-4. trinn   

Familier med samlet inntekt lavere enn 704 000 kroner kan søke om redusert betaling (6 %-ordningen).

For å få med moderasjonen på faktura fra og med august, bør du søke innen 30. juni. Vedtaket gjelder fra første måned etter søknadsdato og ut skoleåret. Foreldre må søke på eget skjema for hvert skoleår.

Ta kontakt med SFO-leder på skolen hvis du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet. Du trenger ikke levere siste skattemelding  sammen med søknaden. Vi henter opplysninger fra Skatteetaten. 

Søknadsskjema

Tolv timer gratis SFO hver uke for alle elever på 1., 2. og 3. trinn   

De tolv gratis timene blir trukket fra oppholdstiden du har valgt gjennom plasstyper. Elever på 1., 2. og 3. trinn kan velge mellom opphold i fem dager, fire dager, tre dager eller tolv timer per uke.

Tolv timers opphold per uke er gratis for 1., 2. og 3. trinn, men timene må være uten opphold gjennom dagen, bortsett fra skoletiden. 

Ordningen med tolv timer gratis SFO gjelder alle dager kommunen normalt har et SFO-tilbud. Det vil være et tilbud i ferier, og foresatte må avtale nærmere med SFO-leder.

Hver ukedag SFO holder åpent i ferier tilsvarer 20% av de tolv gratis timene. Timetallet samles helst til hele dager. De tolv timene kan for eksempel fordeles over to dager á seks timer eller tre dager á fire timer. Det er mulig å kjøpe ekstra dager i feriene. 

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-10. trinn 

Kommunen har tilbud om gratis skolefritidsordning for barn med særskilte behov på 5.–10. trinn. Ta kontakt med SFO-leder ved behov.   

Søskenmoderasjon  

Søsken får 20 prosent moderasjon fra og med barn nummer to på SFO. Prisreduksjonen blir automatisk trukket fra på fakturaen. Pass på at alle fakturaene har samme mottaker. 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon SFO

Har du spørsmål om SFO, kan du kontakte SFO på din skole.