Heltid og deltid

Kort fortalt

  • 1. trinn kan velge mellom opphold i fem dager, fire dager, tre dager eller tolv timer per uke. Tolv timers opphold per uke er gratis for 1. trinn. 
  • 2. - 4. trinn kan velge mellom opphold i fem dager, fire dager, tre dager eller to dager per uke.  
  • Du kan kjøpe enkeltdager i tillegg. 
  • Opphold i ferier må bestemmes i samarbeid med SFO-leder.   

Plasstyper på SFO

1. trinn 

1. trinn kan velge mellom opphold i fem dager, fire dager, tre dager eller tolv timer per uke. Tolv timers opphold per uke er gratis for 1. trinn, men timene må være uten opphold gjennom dagen, bortsett fra skoletiden.

De tolv gratis timene blir trukket fra oppholdstiden du har valgt gjennom plasstyper. Ordningen gjelder alle dager kommunen normalt har et SFO-tilbud, også i ferier. De tolv timene per uke i ferier må du bestemme sammen med SFO-leder.   

2.- 4. trinn 

Du kan velge mellom fem dagers, fire dagers, tre dagers og to dagers opphold per uke.

Kjøp av enkeltdager 

Det er mulig å kjøpe enkeltdager når skolen er åpen og når den er stengt. Betaling skjer etter gjeldende satser. 

Søk/endre plass på SFO

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon SFO

Har du spørsmål om SFO, kan du kontakte SFO på din skole.