Leksehjelp

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune tilbyr gratis leksehjelp til elever i grunnskolen.
  • Elevene får tilbud om 60 minutter leksehjelp per uke. 
  • Det er frivillig å delta på leksehjelp.

Formålet med leksehjelp

Formålet med leksehjelp er å gi eleven hjelp med skolearbeidet, mestringsfølelse og gode rammer for selvstendig arbeid.

Om tilbudet

Nordre Follo kommune tilbyr gratis leksehjelp til alle elever på i grunnskolen. Alle elever får tilbud om 60 minutter leksehjelp per uke og det er frivillig å delta. 

Leksehjelpstilbudet er ikke en del av grunnskoleopplæringen, men det skal likevel være en nær tilknytning mellom skolearbeidet og leksehjelpen.

Bestemmelsene om spesialundervisning, fag- og timefordeling, individuell vurdering, rett til skyss og kompetansekrav for undervisningspersonalet gjelder ikke for leksehjelpen.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolen for å få vite mer om leksehjelp på din skole.