Newton-rom

Kort fortalt

 • En felles læringsarena for alle elever i Nordre Follo.
 • Gode læringsopplevelser i et velutstyrt undervisningslokale i Kolben.
 • Praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi.

Hva er et Newton-rom?

 • Et Newton-rom er en inspirerende læringsarena, som bruker utstyr som fremmer læring gjennom aktivitet. 
 • Målet er å øke interessen og forståelsen for realfagene ved hjelp av praktiske øvelser i naturfag, matematikk og teknologi.
 • Newton Nordre Follo eies og driftes av kommunen. 

Hvordan foregår undervisningen?

 • I Newton-rommet jobber det en Newton-lærer, som har ansvar for undervisningen. Elevene gjør for- og etterarbeid på skolen i forbindelse med besøket.
 • All undervisning er læreplanbasert. Undervisningsopplegget i et Newton-rom blir kalt en Newton-modul.
 • 3. trinn følger modulen WILLY WEDO UTFORSKER VEKT. Gjennom hele Newton-dagen skal elevene bruke en robot og digitalt verktøy som hjelpemiddel for å utforske ulike problemstillinger. 
 • 6. trinn følger modulen ROBOTER OG OMKRETS. Elevene skal utforske strategier for å beregne omkrets av sirkler og todimensjonale figurer. Det praktiske arbeidet gjøres ved hjelp av Mindstorms®EV3-roboter. 
 • 9. trinn følger modulen ENERGISK! VI UTFORSKER ENERGI. Elevene skal omdanne og bevare energi i utforskende aktiviteter. De skal få kuler til å trille, lodd til å falle og biler til å kjøre langt.

Mer informasjon

Kontaktinformasjon

Oppvekst og læring

Telefon: 02178