Tilpasset opplæring

Kort fortalt

  • Alle elever har krav på tilpasset opplæring.
  • Form og organisering kan variere noe fra skole til skole.  

Hva er tilpasset opplæring?

Tilpasset opplæring kan være

  • tilpasset arbeidsplan, som tilrettelegging i form av variert arbeidsmengde, forskjellige oppgaver og ulik vanskelighetsgrad.
  • bruk av praktiske oppgaver, skriftlige besvarelser og drøftingsoppgaver.
  • bruk av ulike konkreter, forskjellige praktiske gjenstander og tekster eller bøker med forskjellige vanskelighetsgrad.
  • variert organisering av undervisning i full klasse, grupper og på tvers av trinn.

Tilpasset opplæring (udir.no)

Kontaktinformasjon

Oppvekst og læring

Telefon: 02178