Tilpasset opplæring

Kort fortalt

  • Alle elever har krav på tilpasset opplæring.
  • Form og organisering kan variere noe fra skole til skole basert på vurderinger gjort av den enkelte skole.

Tilpasset opplæring kan være:

  • tilpasset arbeidsplan som tilrettelegging i form av variert arbeidsmengde, forskjellige oppgaver og ulik vanskelighetsgrad.
  • bruk av praktiske oppgaver, skriftlige besvarelser, og drøftingsoppgaver.
  • bruk av ulike konkreter, forskjellige praktiske gjenstander, og tekster eller bøker med forskjellige vanskelighetsgrad
  • variert organisering av undervisning i full klasse, grupper og på tvers av trinn.

Informasjon om tilpasset opplæring finner du på udir.no.