Stor aktivitet på kommunens helsestasjoner

Ca. 90 prosent av alle gravide går til kommunejordmor, og nesten 100 prosent av alle barn følger helsestasjons- og skolehelsetjenesteprogrammet.

Tinas råd til foreldre: Stol mye mer på deg selv - stol på magefølelsen! - men du er selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med helsestasjonen hvis du trenger hjelp.

Det betyr at kommunens jordmødre og helsesykepleiere er blant de første som møter våre nye, små innbyggerne. 

- Helsestasjonstjenesten skal være en lett tilgjengelig universell tjeneste for alle, uansett hvem du er, sier avdelingsleder Tina Ellevold Andresen. Vi møter henne ved inngangen til Kolbotn helsestasjon, omgitt av barnevogner og foreldre. Tina bekrefter at helstasjonen er godt besøkt og nevner spesielt tilbudet Åpen helsestasjon. Hit kommer foreldre for å veie barnet sitt, få enkle råd og møte andre småbarnsforeldre.  

Tidlig innsats og foreldre som ressurs

- På helsestasjonen er vi er opptatt av både fysisk, psykisk, sosial og seksuell helse. Vårt hovedfokus er på det friske, normale og helsefremmende, både under svangerskapet, etter fødsel og hos barnet og familien. Vi følger opp de som trenger det og henviser til andre med rett kompetanse ved behov for mer undersøkelse eller hjelp. Tidlig innsats er viktig for å forebygge og hindre negativ utvikling, sier Tina.  

- Fedre er ofte med på konsultasjonene, noe som er veldig positivt. Vi jobber ut ifra et folkehelseperspektiv og ser familien som en helhet. Foreldrene skal være en ressurs for barnet hele veien. Vi er derfor opptatt av å støtte og styrke foreldrene ved å gi tilstrekkelig kunnskap om hva som gir god helse og sunn utvikling både for dem selv og barnet. På denne måten håper vi at familien etablerer gode vaner tidlig.   

Større usikkerhet

Tina opplever at flere er mer usikre i foreldrerollen i dag enn tidligere.

-  Jeg tror færre stoler på egne instinkter i den medieflowen vi lever i. Vi vet også at mange sliter mer psykisk, både med seg selv og foreldrerollen etter pandemien. Med så mye tilgjengelig informasjon er det flere som lurer på egen vurderingsevne når det gjelder hva som er normalt, hvordan de skal håndtere ulike situasjoner, hvilken informasjon de kan stole på og om de er gode nok som foreldre, sier Tina.  

- Helsestasjonen har derfor en viktig rolle i å styrke foreldrenes tro på seg selv og gi dem en god start ved hjelp av kunnskap om seg og barnet sitt. På denne måten håper vi å bidra til velfungerende familier og en god oppvekst for barna.    

Gruppetilbud

Når barnet er fire uker gammel inviteres foreldre og barn til gruppekonsultasjon med fysioterapeut og helsesykepleier. Gruppen består av åtte til ti voksne og er starten på nettverksbygging med andre i samme situasjon.  

– Her må deltakerne følge opp nettverket selv, men vi ser at mange har stort utbytte av en slik gruppe. Det oppleves trygt og det er mulig å ta opp ulike temaer og støtte hverandre med egne erfaringer, sier Tina.

Les mer om tilbudet på helsestasjonen  

Sist endret: 13.03.2023