Kommunikasjon med skole og SFO

Kort fortalt

  • Kommunen benytter IST Home for informasjonsflyt og kontakt med foresatte.
  • Her kan du blant annet følge med på oppholds-/ timeplaner, se fag (faglærere) og karakterer, besvare skjemaer og booke samtaler.
  • Du kan laste ned appen IST Home fra App Store eller Google Play.

Kommunen benytter IST Home for informasjonsflyt og kontakt med foresatte. IST Home er en app du laster ned på mobilen og som gjør det enkelt å utveksle informasjon, følge med på oppholds-/ timeplaner, se fag (faglærere) og karakterer, besvare skjemaer og booke samtaler.

I appen får dere tilgang til informasjon om alle barna dere har i barnehage, skole og SFO. Funksjoner og opplysninger er tilpasset hvert enkelt barn og den virksomheten barnet hører til.  

Alle foresatte må lære seg hvordan de skal

  • melde fravær (Legg inn sykdom og fridager som ikke kan varsles 14 dager i forkant her)
  • skrive/svare på en Chat
  • lese innlegg i Meldinger booke samtale  

Foresatte med barn i barnehage eller SFO må i tillegg lære seg hvordan de skal

  • melde planlagt fri (må meldes 14 dager i forkant)
  • registrere oppholdsplan (Legg inn planlagt oppholdstid. Er du usikker, legger du inn full åpningstid)
  • legge inn personer som får hente (Husk telefonnummer under Relasjon)
  • oppgi hvordan barnet hentes (Gå hjem (selv), Lekeavtale, Hentes)  

Hvordan finner jeg IST Home?

Appen IST Home finnes i iOS eller Android-telefoner og kan lastes ned fra App Store eller Google Play. Klikk på lenken eller gå inn i din App Store og søk etter IST Home. For å benytte appen må du å identifisere deg. Vi bruker SkoleID som ID-tjeneste sammen med BankID og ID-porten. Begynn med å oppgi personnummer og godkjenn deretter via BankID.  

Brukerveiledning

IST har laget enkle videoveiledninger til foresatte. Se nettsiden til IST Home og Brukerveiledning