Ulovligheter

Kort fortalt

  • Kommunen kan følge opp ulovlige byggetiltak.
  • Du kan sende oss tips når du oppdager noe ulovlig.

Hva gjør du om du oppdager at noen bygger ulovlig?

Før du kontakter kommunen, anbefaler vi at du snakker med den det gjelder. Det er gitt nye regler som skal gjøre det enklere å bygge uten å søke om tillatelse.

Hvis dialog ikke fører fram, og det er snakk om litt større arbeider som klart krever søknad og tillatelse, kan du sende tips direkte til kommunen. Videre oppfølging er en sak mellom den som bygger eller har bygd ulovlig, og kommunen. Den som sender inn tips, er ikke part i saken, og henvises til å følge saken på postlistene til kommunen.  

Vi gjør oppmerksom på at mailadresse og registrert navn vil komme frem. Den som får anklager om ulovlig bygging mot seg, har rett til innsyn i sakens dokumenter.    

Kommunens prioritering av saker

Kommunen prioriterer oppfølging av ulovlighetssaker som har betydning for personsikkerhet og helse.  

Saker som har karakter av rene nabokonflikter der ikke viktige offentligrettslige hensyn eller hensyn til kvalitet i byggverk blir skadelidende, vil ikke bli prioritert. Kommunen kan henlegge overtredelser som er av mindre betydning.

Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Nordre Follo kommune har vedtatt ny strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging som er gjeldende fra 1. januar 2024.

Strategien gjelder tilsyn og ulovlighetsoppfølging i henhold til plan- og bygningsloven, og den revideres annethvert år. Den nye strategien er tilnærmet lik den forrige, men med noen endringer av de prioriterte områdene.

Den reviderte strategien ble vedtatt av formannskapet 8. juni 2023.

Kontaktinformasjon