Slå sammen eiendommer

Kort fortalt

  • Hvis du eier to eller flere eiendommer, kan eiendommene slås sammen til én grunneiendom med ett gårds- og bruksnummer.
  • Heftelser og servitutter på eiendommer som blir slått sammen, vil hefte på den nye eiendommen.

Hvem kan kreve sammenslåing?

Eier av eiendommene kan kreve sammenslåing. Hvis det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i henhold til firmaattest undertegne. Hvis det er andre enn eier av eiendommen som signerer, må du legge ved original fullmakt.

Kriterier for sammenslåing av eiendommer

  • Eiendommene må ligge i samme kommune.
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver.
  • Sammenslåing må oppfylle matrikkeloven § 18 og matrikkelforskriften § 43.
  • Sammenslåing må ikke føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Du finner mer informasjon om dette på Kartverkets nettsider:

Kartverket – sammenslåing av eiendommer

Hvor mye koster det?

Krav om sammenslåing er gebyrbelagt

Priseksempler

Her finner du priseksempler på hva de ulike sakstypene vil koste deg.

Slik søker du

Eier av eiendommene må fylle ut krav om sammenslåing.

Du finner skjema her:

Søk om sammenslåing av eiendommer

Sammen med kravet må du legge ved et kart over grenser for de eiendommene kravet gjelder.

Du kan hente ut kart i Innsyn publikum.

Send inn krav om sammenslåing

Hvis kravet inneholder nye avtaler (erklæringer), samtykker eller fullmakter, må du sende kravet med vedlegg på papir i posten til:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Krav uten slike vedlegg, foretrekker vi at du sender inn elektronisk til:

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Utfylt skjema, kartutsnitt og andre vedlegg legger du ved e-posten som egne filer.

Hvor lang tid tar det?

Krav om sammenslåing skal være behandlet og registrert i det offisielle registeret for fast eiendom (matrikkelen) innen 6 uker.

Hva skjer videre?

Når vi har mottatt krav om sammenslåing, vil kravet bli behandlet av kommunen. Vi gir tilbakemelding hvis søknaden er mangelfull.

Når kravet er ført i det offisielle registeret for fast eiendom (matrikkelen), sender vi melding til Kartverket for tinglysning.

Når tinglysningen er gjennomført, sender vi ut matrikkelbrev. Matrikkelbrev er en utskrift som viser alle registrerte opplysninger om eiendommen. Brevet er en bekreftelse på at seksjoneringen er ført i matrikkelen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-11.00 og 12.00-15.15 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178