Dispensasjon

Kort fortalt

  • Dispensasjon vil si at kommunen gir tillatelse i en konkret sak hvor søknaden ikke er i overenstemmelse med bestemmelsene.
  • Dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset.

Hva er dispensasjon?

Du finner informasjon her:

Dispensasjon

Hvor mye koster det?

Det finner du informasjon om under Kapittel 1 - Generelle bestemmelser.

Slik søker du 

Send søknad om dispensasjon på e-post til:

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-15.00 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178