Dispensasjon

Kort fortalt

  • Dispensasjon vil si at kommunen gir tillatelse i en konkret sak hvor søknaden ikke er i overenstemmelse med bestemmelsene.
  • Dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset.

Hva er dispensasjon?

Du finner informasjon her:

Dispensasjon

Hvor mye koster det?

Søknad om dispensasjon er gebyrbelagt

Priseksempler

Her finner du priseksempler på hva de ulike sakstypene vil koste deg.

Slik søker du 

Send søknad om dispensasjon på e-post til:

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-11.00 og 12.00-15.15 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178