Adresse og bolignummer

Kort fortalt

  • Riktige adresser gjør det enklere for alle å finne frem, også for nødetatene.
  • Kommunen gir og endrer adresse ved behov.
  • Du kan be om å få endret adressen din hvis den er feil.

Når gir kommunen adresser?

Vi gir eller endrer adresser når det er nødvendig, for eksempel

  • når adkomstveiene endres
  • ved deling av nye tomter eller oppføring av nye bygg
  • når det er vanskelig å finne frem til en adresse

Adressenummer

En eiendom skal ha adresse til den veien den har adkomst fra. I bygninger med flere leiligheter eller lokaler som har adkomst fra forskjellige innganger, skal hver enkelt inngang ha egen adresse.

Adressenummeret skal være logisk. Det skal være lett for folk, ambulanse, brannvesen og drosjer å finne frem til riktig bygning eller inngang.

Bokstav i tillegg til husnummeret brukes normalt bare for å unngå å gi nye nummer til tidligere tildelte adresser.

Kommunen kan endre offisiell adresse, og kreve kreve at du setter opp nummerskilt. Husnummerskilt kan du kjøpe i en bygge- eller jernvareforretning. Du må selv betale for nummerskiltet.

Bolignummer (bruksenhetsnummer)

Alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger. Bolignummeret (bruksenhetsnummeret) er leilighetens unike adresse.

Bolignummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre.

Du kan lese mer om bolignummer på nettsidene til Kartverket:

Bolignummer – Kartverket

Adressemerker

Alle leiligheter i hus med flere boenheter har sin egen adresse. Selv om blokka har veiadressen Storgata 10, er det mange leiligheter i oppgangen som også må ha sin egen unike adresse.

Hver leilighet har et bolignummer (bruksenhetsnummer) som beskriver hvor i oppgangen leiligheten ligger. Merking av hus og leiligheter er lovpålagt.

Du kan lese mer om adressemerker på nettsidene til Kartverket:

Adressemerker – Kartverket

Hvor mye koster det?

Hvis det er vanskelig å finne frem til deg fordi adressen din er feil, koster det ingenting å få adressen endret. Send oss en henvendelse på e-post, og vi vurderer saken.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-11.00 og 12.00-15.15 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178