Hvor mye koster det?

Kort fortalt

  • Byggesaksavdelingen er drevet av selvkost.
  • Gebyrene gjenspeiler alle kostnadene kommunen har med å behandle og følge opp byggesøknader, samt føre tilsyn.

Byggesaksgebyr

  • Kommunal behandling av byggesaker er gebyrbelagt.
  • Behandlingsgebyret må også betales selv om søknaden skulle bli avslått.
  • Faktura sendes normalt til tiltakshaver.
  • Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder på tidspunktet komplett søknad mottas i kommunen.

Byggesaksgebyrene 2022

Byggesaksgebyrene 2021

Kontaktinformasjon