Ferdigattest og melding om tiltak unntatt søknadsplikt

Kort fortalt

  • Når du er ferdig å bygge må du søke ferdigattest.
  • Har du bygget noe unntatt søknadsplikt må du huske å sende inn skjema og informasjon.

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest.

Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker, så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

Søknaden kan sendes på ulike måter.

Hva skal legges ved søknad om ferdigattest?

I byggetillatelsen er det ofte stilt noen vilkår for å få ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det er derfor lurt å lese tillatelsen før du sender søknad om ferdigattest.
Send inn dette som vedlegg, sammen med søknadsskjema for ferdigattest.

Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

 

Ferdigattest for tiltak uten søknadsplikt

Hvis du skal ferdigmelde et tiltak som er unntatt søknadsplikt, skal du melde dette gjennom å fylle ut dette skjemaet.
Send dette, sammen med et kartutsnitt påført det du har bygd, til kommunens e-post postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Vi trenger denne beskjeden for å få oppdatert kartene våre.

 

Kontaktinformasjon