Miljøsertifisering

Kort fortalt

  • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
  • Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning for barnehager og skoler.

Miljøfyrtårn, private virksomheter

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet blir tildelt etter en uavhengig vurdering. Private virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar kan ta kontakt med kommunen for mer informasjon om hvordan de kan bli miljøsertifisert. 

Se Stiftelsen Miljøfyrtårn

Grønt flagg

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Grønt Flagg kan være en effektiv drivkraft i miljøundervisningen. Kunnskap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet forøvrig. Mer enn 40.000 skoler i 47 land i Europa, Afrika, Oceania og Amerika deltar i ordningen. Grønt Flagg i Norge er del av den internasjonale Eco-Schools ordningen, som eies og drives av Foundation for environmental education (FEE).

Se FEEs nettsider.

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178