Har du sommerjobb for ungdom i 2024?

Kort fortalt

  • Vi satser på ungdom mellom 16 og 19 (født 2005-2008).
  • Driver du virksomhet i Nordre Follo og trenger sommervikarer?
  • Sommerjobb for ungdom er et samarbeid mellom Nordre Follo kommune ved Flyktningtjenesten, Utekontakten, Ung fritid og SLT, NAV Nordre Follo, politiet og Oppegård Røde Kors.
  • Sommerjobb 2023 skaffet mange ungdommer en sommerjobb.
  • Vi forventer mange søkere i 2024 og trenger flere arbeidsplasser.

Sommerjobb for ungdom 2024

Tilbudet er for all ungdom født 2005-2008 i kommunen, men vi er spesielt oppmerksom på ungdommer som har vært i kontakt med hjelpeapparatet og ungdom fra familier med lavinntekt.

Har du ledig sommerjobb?

Har du ledig jobb til en eller flere ungdommer i sommer, hører vi gjerne fra deg. Vi starter søket etter ungdom i januar i tett kontakt med ungdomsskoler, ungdomsklubber og NAV.

I tillegg er vi aktivt ute i sosiale medier for å komme i kontakt med mange flotte ungdommer som ønsker seg sin første jobb. Søknadsfristen for ungdommene er 17. mars.

Vi kartlegger ungdommene når det gjelder jobbønsker, tidspunktet de kan jobbe og andre muligheter eller begrensinger. Så kobler vi opp mot deres behov eller gir dere et utvalg ungdommer å velge blant.

Meld deg som arbeidsgiver for ungdom 

Hva tilbyr vi dere?

Vi har lyst ut en felles stillingsannonse som alle ungdommene kan søke på. Vi kartlegger ungdommene når det gjelder jobbønsker, tidspunktet de kan jobbe og andre muligheter eller begrensinger. Så kobler vi opp mot deres behov eller gir dere et utvalg ungdommer å velge blant.

Hva kan ungdommene gjøre?

Vi har ungdommer som ønsker jobb innenfor mange fagfelt og bransjer, som butikk, barnehage, omsorg, vedlikehold, sjauing, kontorfunksjoner, varepåfyll, aktivitører, sjåfører, renhold, landbruk, kundeservice, salg og støttekontakt.

Når kan ungdommene jobbe?

Ungdommene kan jobbe i skoleferien, som er fra 24. juni til og med 18. august, det vil si uke 26-33.

I perioden må ungdom under 18 år ha minst to uker ferie.

Arbeidstilsynet har god informasjon om arbeidsvilkår, lønn, krav og rettigheter for ungdom under 18 år:

Informasjon om ungdom i jobb

Du får oppfølging i sommer

Kommunen har sammen med samarbeidspartnerne et team på jobb i sommer som kan følge opp og svare på spørsmål. 

Vil du vite mer om Sommerjobb for ungdom 2024?

Da kan du sende en e-post til kommunen eller NAV på e-post sommerjobb@nordrefollo.kommune.no.