Etablere bedrift

Kort fortalt

  • Vil du starte en egen bedrift?
  • Er du usikker på hvordan du skal gå frem?
  • Driver du egen bedrift og lurer på noe? 

Om Etablerertjenesten i Follo

Etablerertjenesten i Follo er et samarbeid mellom kommunene i Follo, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge og NAV. Tjenesten gir tilbud om gratis kurs og veiledning for alle som ønsker å etablere en egen virksomhet.

På nettsiden startupfollo.no finner du kontaktinformasjon og oversikt over aktuelle kurs og andre aktiviteter i regi av etablerertjenesten i Follo.

Tilbud om gratis kurs og veiledning gjelder i kommunene Nordre Follo, Enebakk, Frogn, Nesodden og Ås.

I perioden 2022–2025 er det Nordre Follo som har ansvar for tilrettelegging av tjenesten i regionen.

Veileder for etablerertjenesten holder for tiden til i lokaler i Nordre Follo rådhus i Ski. Det er Norges Vel som har det operative ansvaret for tilbudet.

Nyttige nettsider 

Altinn – offentlig informasjon, skjemaer og tjenester for næringslivet. Se også siden om å starte egen bedrift.