Varmtvannsbasseng

Kort fortalt

  • Kommunen har tre varmtvannsbasseng.
  • De er bare åpne for lukkede bassenggrupper, og til rehabilitering. 
  • Bassengene leies ut og søknadsfristen er 1. mai hvert år.
  • Leietaker har ansvar for informasjon om de ulike tilbudene.  

Felles informasjon for varmtvannsbassengene

Varmtvannsbassengene leies ut og søknadsfristen er 1. mai hvert år. Tid blir tildelt etter vedtatte retningslinjer (pdf).  

Innbyggere som deltar i bassenggrupper må ta kontakt med den/de som har ansvar for bassenggruppene for mer informasjon om de ulike tilbudene. 

Her finner du basseng som er åpne for publikum

Dagbo dagsenter

Varmtvannsbassenget på Dagbo

Kort om svømmehallen

  • Lengde 12,5 meter

Besøksadresse

Lysneveien 49, 1400 Ski

Åpningstid

Mandag - lørdag (søndag stengt).   

Om varmtvannsbassenget

Varmtvannsbassenget ligger i tilknytning til Dagbo dagsenter. Bassenget og garderobene er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Det er rullestolrampe i bassenget og elektriske løfteheiser ved bassenget og i garderober. Renseanlegget sørger for kontinuerlig rensing. Vi overvåker også klornivå, PH-verdi og temperatur løpende.

I tillegg tar vi manuelle prøver hver dag for å kontrollere at vannverdiene stemmer.

Finstadtunet

Varmtvannsbassenget på Finstadtunet

Kort om svømmehallen

  • Lengde 12,5 meter

Besøksadresse

Kråkstadveien 45, 1400 Ski

Åpningstid

Mandag - lørdag (søndag stengt).   

Om varmtvannsbassenget

Varmtvannsbassenget ligger i tilknytning til Finstadtunet sykehjem. Bassenget er tilrettelagt for bevegelseshemmede med rullestolrampe og elektriske løfteheiser ved bassenget.

Renseanlegget sørger for kontinuerlig rensing. Vi overvåker også klornivå, PH-verdi og temperatur løpende.

I tillegg tar vi manuelle prøver hver dag for å kontrollere at vannverdiene stemmer.  

Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Inngangen til Høyås bo og rehabiliteringssenter

Kort om svømmehallen

  • Lengde 15 meter 

Besøksadresse 

Valhallaveien 74, 1413 Sofiemyr

Åpningstid

Mandag - fredag (lørdag og søndag stengt).        

Om varmtvannsbassenget

Varmtvannsbassenget ligger i tilknytning til Høyås bo- og rehabiliteringssenter og er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Renseanlegget sørger for kontinuerlig rensing. Vi overvåker også klornivå, PH-verdi og temperatur løpende.

I tillegg tar vi manuelle prøver hver dag for å kontrollere at vannverdiene stemmer.